Ett starkare samhälle

Engagera dig Starta SSU i Trosa kommun

Förslag med anledning av kvartals uppföljning av kommunens ekonomi.

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

Vi ser att Trosa kommuns ekonomi är stark. Vi ser också att 5 månader efter att vi har beslutat om budgeten för 2021 så ser det ut som om Trosa Kommun kommer göra ett stort överskott 2021. Generellt vill vi först säga att vi värnar den ekonomiska styrmodellen i Trosa kommun. Vi tycker att det…

Läs mer

VÄLFÄRDEN FÖRST

Läs mer

Dags för kickstart, 40 % högra arbetslöshet i Trosa Kommun

Nu börjar det bli ett allt för tydligt mönster. Bokslut för Trosa kommun 2018 fördes 40 miljoner över till 2019, bokslut 2019 var det 90 miljoner till 2020 och nu när vi stänger böckerna för 2020 flyttar Moderaterna och övriga i majoriteten i Trosa kommun över 125 miljoner till 2021.

Den öppna arbetslösheten är 40% högre relativt sett sedan pandemin startad. Nu måste invånarna i Trosa Kommun vara i fokus. Se till att kickstarta det lokala näringslivet. använd de framflyttade investerings objekten för denna kickstart. Min slutsats är att de inte ger den kommunalaorganisationen förutsättningar att klara av att genomföra de av fullmäktige fattade besluten….

Läs mer

Ökat stöd till Trosa kommun

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen skjuter till hela 31,5 miljoner till Trosa kommun under 2021. Nu kan vi satsa på verksamheterna.

Läs mer

Budget för 2021 – Trosa kommun från S

Vår budet för Trosa kommun i sammandrag. Betygslyft Vagnhärad, kvalitetslyft förskolan, barnomsorg på helger, tak över huvudet garanti, arbetsskor till vårdpersonal, sommar jobb till ungdomar och gratis kollektivtrafik inom Trosa kommun. De viktigast satsningar i vårt budgetförslag för 2021.

Betygslyft Vagnhärad– Innebär att vi ställer 5 miljoner till förfogande för Humanistiska nämnden, barn och utbildning, att användas för att långsiktigt höja betygen i Hedebyskolans upptagningsområde. Vi tänker oss att resurserna ska kunna användas från förskolan till årskurs 9. Vi litar till rektorer, barnskötare, förskollärare och lärare. Se till att sätt in resurser där de…

Läs mer
facebook Twitter Email