Socialdemokraterna i Trosa – Socialdemokraterna

Ett starkare samhälle

Engagera dig Starta SSU i Trosa kommun

Kyrkorådet – Ställ era platser till förfogande

Uttalande med anledning av att kyrkorådet inte beviljades ansvarsfrihet under kyrkofullmäktige den 14 juni 2021 i Trosa församling.

Socialdemokraterna ser allvarligt på att kyrkorådet inte beviljades ansvarsfrihet av kyrkofullmäktige den 14 juni för verksamhetsåret 2020. Socialdemokraterna uppmanar de socialdemokrater som sitter i Trosa församlings kyrkoråd att ställa sina platser till förfogande. Om vi ska hedra demokratin så är det enda moraliskt riktiga i den uppkomna situationen att hela kyrkorådet ställer sina platser tillförfogande…

Läs mer

Petra – nya topp namn.

- Jag tackade ja till utmaningen att vara en del i en organisation som värnar om människor i alla skeden i livet. Där jag ser att min tidigare erfarenhet gällande arbetsmiljöfrågor, lagar och avtal kan vara en stor tillgång för att få stabilitet i alla delar i organisationen som då ger en möjlighet att höja kvalitén för medarbetarna och församlingsborna.

Socialdemokraterna satsar på Petra Lindqvist i kyrkovalet. Petra, har sin bas i Kommunal men har varit med i Socialdemokraterna många år. Nu vill hon bidra med sin erfarenhet. Jag ser att min tidigare erfarenhet i arbetsmiljöfrågor, lagar och avtal kan vara en stor tillgång för att få stabilitet i alla delar av organisationen. Petra har…

Läs mer

Kulturen i Trosa församling är viktig, Socialdemokraterna vill utveckla den!

Socialdemokraterna i Trosa församling vill att kulturverksamheten i Trosa församling ska vara bra och livskraftig. Körerna och de konserter  som kyrkan arrangerar är viktiga . Därför har vi som tidigare föreslagit att 1,2 miljoner ska satsas på denna verksamhet även kommande år. Kulturverksamheten har varit viktiga och innan pandemin hade vi en fantastisk verksamhet i…

Läs mer

Förslag med anledning av kvartals uppföljning av kommunens ekonomi.

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

Vi ser att Trosa kommuns ekonomi är stark. Vi ser också att 5 månader efter att vi har beslutat om budgeten för 2021 så ser det ut som om Trosa Kommun kommer göra ett stort överskott 2021. Generellt vill vi först säga att vi värnar den ekonomiska styrmodellen i Trosa kommun. Vi tycker att det…

Läs mer

VÄLFÄRDEN FÖRST

Läs mer
facebook Twitter Email