Socialdemokraterna i Trosa – Socialdemokraterna

Ett starkare samhälle

Engagera dig Starta SSU i Trosa kommun

VÅRT VALLÖFTE #6

Starta ett energibolag i kommunal regi – sol och vindenergi till kommuninvånarna.

Målet ska vara att vi ska producera lika mycket energi i Trosa kommun som vi tillsammans förbrukar. Överskottet ska gå tillbaka till kommunen och finansiera vår kommunala verksamhet. Vi vill att vi tar tillvara vår vind, vår sol och på det sättet tjänar pengar på den samtidigt som vi hjälper till i klimatomställningen. På samma…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #5

Förskolas personal ska ha tillgång till kostnadsfria arbetskläder, kläder efter väder.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är arbetsmarknaden långt ifrån jämställd. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Det resulterar också i lägre pension och lägre ersättningsnivåer för kvinnor. För…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #4

Färdiga industritomter ska finnas för nyetableringar av företag. Planerade, klara med vatten/avlopp, fiber och el.

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel småföretag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.Sveriges företag behöver ligga i världstoppen för digitaliseringen för att stärka sin konkurrenskraft. Därför behöver konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #3

Anställa fler vuxna i skolan.

Att elever mår bra är viktigt i sig, men är dessutom en förutsättning för att de ska kunna lyckas i sin kunskapsutveckling. Alla vuxna i skolan är viktiga i arbetet med att skapa trygghet, vilket i sin tur förbättrar skolresultaten. Om pedagogerna ska kunna fokusera på elevernas välmående och kunskapsutveckling är det därför viktigt att det finns…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #2

Byggs en ny högstadieskola i Vagnhärad. Byggstart senast 2026! Det är dags att ta ett helhetsgrepp på Hedebyskolan. När det görs vill vi bygga en ny högstadieskola i Vagnhärad. Var den ska ligga har vi Socialdemokrater inte bestämt ännu. Vi har två olika förslag, kanske tre till och med. Men vi tycker det är viktigt…

Läs mer
facebook Twitter Email