13 Mkr extra i statligt stöd till Trosa kommun

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, och innebär höjda statsbidrag till kommuner och regioner. För Trosa kommuns del handlar det om 13 miljoner kronor för att kompensera för merkostnader kopplade till Covid-19.


Det krispaket som regeringen nu har presenterat för att ekonomiskt stötta regioner och kommuner är ett behövligt tillskott då vi redan nu kan se hur skatteintäkterna börjat minska. Tidigare hade 5 miljarder kronor i generella statsbidrag aviserats för 2020, men nu skjuts ytterligare 15 miljarder kronor till i vårändringsbudgeten. För Sörmland innebär det att länets kommuner samt regionen för dela på mer än 400 miljoner kronor. Fördelningen görs med 70 procent till kommunen, och 30 procent till regionen. Det innebär alltså att Trosa kommun får ungefär 13 miljoner kronor.

”Coronakrisen ökar behovet av statligt stöd till kommunerna. Det nya tillskottet regeringen presenterade idag ger de sörmländska kommunerna mer än 280 miljoner. Det stärker möjligheten att upprätthålla välfärden och samhällsviktig verksamhet i en väldigt svår tid. Det är viktigt att kommunerna kan fortsätta leverera skola, omsorg och kollektivtrafik med hög kvalitet”, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott och sörmländsk riksdagsledamot.

Magnus Johansson (S), oppositionsråd i Trosa kommun lägger till:
”Dessutom har regeringen gjort det lättare att bli medlem i A-kassan. Detta är mycket uppskattat och vi uppmanar alla att gå med i A-kassan så fort så möjligt.”

Läs mer om krispaketet för Sörmland här.

facebook Twitter Email