Förslag med anledning av kvartals uppföljning av kommunens ekonomi. – Socialdemokraterna i Trosa

Förslag med anledning av kvartals uppföljning av kommunens ekonomi.

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

Vi ser att Trosa kommuns ekonomi är stark. Vi ser också att 5 månader efter att vi har beslutat om budgeten för 2021 så ser det ut som om Trosa Kommun kommer göra ett stort överskott 2021.

Generellt vill vi först säga att vi värnar den ekonomiska styrmodellen i Trosa kommun. Vi tycker att det är viktigt att allt från de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) till budget arbetet är styrande och att dessa verktyg är viktiga och är i behov av att kvalitativts uppvärderas. Med andra ord, de måste träffa verkligheten bättre än vad de gör idag.

Om vi inte lyckas att kvalitetssäkra dessa planeringsverktyg riskerar det att underminera hela den ekonomiska styrmodellen för Trosa Kommun. Detta tycker vi Socialdemokrater är mycket olyckligt.

Med detta sagt vill vi att de förslag som vi lade i budgeten för 2021 att detta tillförs verksamheterna.

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

BeredskapKS 1 000 tKr
SommarjobbKS    400 tKr
Gratis kollektivtrafikKS    500 tKr
Betygslyft VagnhäradHUM5 000 tKr
Kvalitetslyft förskolorHUM2 000 tKr
Barnomsorg på helger obekväma tiderHUM400 tKr
Tak över huv. GarantiHUM400 tKr
Arbetsskor vård personalVON250 tKr
Planerat underhållTSN3 000 tKr
 
Summa     12 950 tKr

facebook Twitter Email