Magnus Johansson – Sida 3 – Socialdemokraterna i Trosa

Petra – nya topp namn.

- Jag tackade ja till utmaningen att vara en del i en organisation som värnar om människor i alla skeden i livet. Där jag ser att min tidigare erfarenhet gällande arbetsmiljöfrågor, lagar och avtal kan vara en stor tillgång för att få stabilitet i alla delar i organisationen som då ger en möjlighet att höja kvalitén för medarbetarna och församlingsborna.

Socialdemokraterna satsar på Petra Lindqvist i kyrkovalet. Petra, har sin bas i Kommunal men har varit med i Socialdemokraterna många år. Nu vill hon bidra med sin erfarenhet. Jag ser…

Läs mer

Kulturen i Trosa församling är viktig, Socialdemokraterna vill utveckla den!

Socialdemokraterna i Trosa församling vill att kulturverksamheten i Trosa församling ska vara bra och livskraftig. Körerna och de konserter  som kyrkan arrangerar är viktiga . Därför har vi som tidigare…

Läs mer

Förslag med anledning av kvartals uppföljning av kommunens ekonomi.

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

Vi ser att Trosa kommuns ekonomi är stark. Vi ser också att 5 månader efter att vi har beslutat om budgeten för 2021 så ser det ut som om Trosa…

Läs mer

VÄLFÄRDEN FÖRST

Läs mer

Dags för kickstart, 40 % högra arbetslöshet i Trosa Kommun

Nu börjar det bli ett allt för tydligt mönster. Bokslut för Trosa kommun 2018 fördes 40 miljoner över till 2019, bokslut 2019 var det 90 miljoner till 2020 och nu när vi stänger böckerna för 2020 flyttar Moderaterna och övriga i majoriteten i Trosa kommun över 125 miljoner till 2021.

Den öppna arbetslösheten är 40% högre relativt sett sedan pandemin startad. Nu måste invånarna i Trosa Kommun vara i fokus. Se till att kickstarta det lokala näringslivet. använd de framflyttade…

Läs mer
facebook Twitter Email