Magnus Johansson – Sida 3 – Socialdemokraterna i Trosa

Covid-19 har kommit till Trosa kommuns särskilda boenden

Vård- och omsorgspersonal ska enligt lag ha arbetskläder. Det är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv. Men de saknar arbetsskor. Detta vill vi socialdemokrater ändra på!

Jag är övertygad om att öppenhet är det som på bästa sätt skapar förtroende om hur smittläget ser ut i Trosa kommun. Att vi har tillit i det läge som vi befinner oss i är av största vikt. Alla kommuninvånare ska skyddas både vad det gäller smitta men också gällande personuppgifter. Den personliga integriteten är…

Läs mer

Nu är det dags för handling

Trosa kommun ska investera 291 miljoner under 2020. Detta är en mycket stor investeringssumma för Trosa kommun. Sätt fart på upphandlingarna nu. Pengar finns, nu handlar det om vilja.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar det lokala näringslivet mycket hårt. Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet kommer att överleva eller hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har regeringen på nationell nivå presenterat flera krispaket. Nu är…

Läs mer
facebook Twitter Email