Magnus Johansson – Sida 4 – Socialdemokraterna i Trosa

Budget för 2021 – Trosa kommun från S

Vår budet för Trosa kommun i sammandrag. Betygslyft Vagnhärad, kvalitetslyft förskolan, barnomsorg på helger, tak över huvudet garanti, arbetsskor till vårdpersonal, sommar jobb till ungdomar och gratis kollektivtrafik inom Trosa kommun. De viktigast satsningar i vårt budgetförslag för 2021.

Betygslyft Vagnhärad– Innebär att vi ställer 5 miljoner till förfogande för Humanistiska nämnden, barn och utbildning, att användas för att långsiktigt höja betygen i Hedebyskolans upptagningsområde. Vi tänker oss att resurserna ska kunna användas från förskolan till årskurs 9. Vi litar till rektorer, barnskötare, förskollärare och lärare. Se till att sätt in resurser där de…

Läs mer

Använd munskydd inom äldreomsorgen för att skydda våra äldre

Efter gårdagens besked om att Folkhälsomyndigheten öppnar för användandet av munskydd och/eller visir inom äldreomsorgen anser vi att Trosa kommun ska lägga till denna åtgärd snarast. Detta för att skydda våra äldre bättre än vi gjort hittills.

I tisdags fick vi de första Covid-19 fallen på våra särskilda boende. Vi har haft nästan två månader på oss att planera och utbilda personal, vilket Trosa kommun också har gjort. Ända står vi nu med facit att smittan finns bland våra sköraste invånare. Folkhälsomyndigheten öppnar nu upp för att användandet av munskydd/visir på särskilda…

Läs mer

Covid-19 har kommit till Trosa kommuns särskilda boenden

Vård- och omsorgspersonal ska enligt lag ha arbetskläder. Det är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv. Men de saknar arbetsskor. Detta vill vi socialdemokrater ändra på!

Jag är övertygad om att öppenhet är det som på bästa sätt skapar förtroende om hur smittläget ser ut i Trosa kommun. Att vi har tillit i det läge som vi befinner oss i är av största vikt. Alla kommuninvånare ska skyddas både vad det gäller smitta men också gällande personuppgifter. Den personliga integriteten är…

Läs mer

Nu är det dags för handling

Trosa kommun ska investera 291 miljoner under 2020. Detta är en mycket stor investeringssumma för Trosa kommun. Sätt fart på upphandlingarna nu. Pengar finns, nu handlar det om vilja.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar det lokala näringslivet mycket hårt. Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet kommer att överleva eller hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har regeringen på nationell nivå presenterat flera krispaket. Nu är…

Läs mer
facebook Twitter Email