Landsbygdsministern besökte Västerljung

Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Buch (S) passade på att besöka Trosa kommun som en del i sin Sverigeresa. Här fick han höra personal från Askölaboratoriet berätta om sin verksamhet och vilka insatser som behövs för att förbättra miljön i Östersjön. Men också ta del av entreprenörskapet som finns hos Frida och Magnus Jonsson som driver fina Bergs Gård utanför Västerljung.

Tina Elfwing från Stockholms Universitets Östersjöcentrum inledde förmiddagen med att berätta om Askölaboratoriets verksamhet tillsammans med kollegorna Christoph Humborg och Gun Rudquist. Östersjöcentrum arbetar med att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Forskningsstationen ute på Askö i Trosa skärgård har funnits sen 1961 och är en av grundförutsättningarna för den kunskap…

Läs mer

Trygghet och studiero ska råda i skolan

Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i skolan. OECD har pekat på att ökad studiero är en av de viktigaste komponenterna för att förbättra Sveriges PISA-resultat. Stökig miljö drabbar såväl elever som kunskapsinhämtningen negativt.

I dagens SN rapporteras det att Skolinspektionens vitesförläggande mot Trosa kommun gällande de allvarliga bristerna på Fornbyskolan fortfarande kvarstår. Är dessa inte åtgärdade innan 24 augusti 2018 döms kommunen att betala 400 000 kr i vite. Brister som kvarstår är bland annat skolans organisation av undervisning, högst varierande studiero för eleverna, otrygghet och att flertalet lärare…

Läs mer

Det ska vara enkelt att utbilda sig genom hela livet – även i Trosa

Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

– Eftersom vi har ett lokalt vallöfte om att vi vill utveckla ett lärcentrum och regeringen i budgetpropositionen för 2018 vill avsätta pengar till kommunerna för det, så tyckte vi att det var ett bra läge att aktualisera frågan. Vi vill möta medborgarnas krav, säger Ann-sofie Soleby-Eriksson (S). I SCB’s medborgarundersökning 2017 uttrycker Trosa kommuns…

Läs mer

4 anledningar till att Socialdemokraterna höjer barnbidraget

Nu höjer regeringen barnbidraget för över 1500 barnfamiljer i Trosa kommun. Höjningen är på 200 kronor i månaden - dubbelt så mycket som Socialdemokraterna lovade i förra valet. Vissa undrar varför - här är 4 anledningar:

1. Socialdemokraterna har gett sig tusan på att hålla Sverige tryggt Sverige ska bli tryggare. Det präglar hela Socialdemokraternas politik. Ett steg är att förbättra förutsättningarna för alla barnfamiljer. En trygg barndom är grunden för ett tryggt vuxenliv. Höjningen av barnbidraget är en del av den största trygghetssatsningen i modern tid som Socialdemokraterna nu är i…

Läs mer

Ministerbesök i Vagnhärad

Vi bjuder in till ett öppet möte med Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister i Vagnhärad den 7 mars. Kom och prata hållbar energiomställning och trygghet!

Öppet möte: Onsdag 7 mars kl 13:30. Finska föreningen / Lånesta gård Lånestavägen 610 70 Vagnhärad Vi bjuder på lättare förtäring.   Ibrahim Baylan var tidigare skolminister och under perioden 2009-2011 partisekreterare för Socialdemokraterna. 2014 blev han energiminister och sedan regeringsombildningen 2016 har han ett utvidgat uppdrag som samordningsminister. Som samordningsminister är uppdraget att koordinera frågor…

Läs mer

Hjälp oss att forma vårt valprogram

Vi ber dig om hjälp att forma vårt valprogram för 2018. Ja, just dig.

Du som bor i Trosa kommun och har åsikter, tankar och idéer om hur vår kommun kan bli bättre. För visst har vi det rätt bra här- närheten till havet, fin natur, kullerstensbelagda gator. Låg arbetslöshet, kommunen är högt rankad av både våra medborgare och de företag som är etablerade här. Vi växer så det…

Läs mer

Årets sista medlemsmöte – grötmöte!

Agenda: 18.30-19.00 Fotografering av medlemmar 19.00-21.00 Vi inleder mötet med att Fredrik Yllman, Vård- och omsorgschef informerar om läget inom äldreomsorgen. Därefter dags för julgröt och skinksmörgås. Nomineringar till riksdag och region, (landsting) samt fastställande av kommunlistan finns också med på dagordningen. Varmt välkomna till årets sista medlemsmöte!  

Läs mer

Frukost med Ann-Sofie drar igång igen

Nu är sommarn slut, och vår gruppledare, tillika oppositionsråd, Ann-sofie Soleby-Eriksson bjuder återigen in till frukostsamtal.

Vill du prata om skola, föreningsliv eller rätten till heltid? Kanske funderar du över kollektivtrafiken i kommunen eller den där dåliga vägen utanför din bostad? Kom och samtala med mig. Jag bjuder på frukost följande tisdagar mellan klockan 8.30-10.00 under hösten: 5/9 17/10 14/11 12/12 Plats: högst upp i det gula huset på Västra Långgatan…

Läs mer

SSU uppmanar: rösta på (S) i kyrkovalet 2017!

Vårt kloka ungdomsförbund ger dig 5 skäl till att just du ska rösta i kyrkovalet. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är 16 år eller äldre är röstberättigade.

Gå in på http://www.kyrkovalet.info och läs mer.  

Läs mer

Kyrkoval 2017

Vi vet att Sverigedemokrater och andra mobiliserar i det här valet. Stannar vi som tror på en öppen folkkyrka hemma kan hatet och intoleransen flytta fram sina positioner också inom vår kyrka, säg ja till alla människors lika värde, rösta den 17 september. – Stefan Löfven Tycker du att vi ska ha en kyrka där…

Läs mer
facebook Twitter Email