Vi vill införa avgiftsfri simskola för alla 6-åringar

I en kustnära kommun som Trosa, är simkunnighet nästan en självklarhet för många. Men inte för alla. Vi vill inte att storleken på föräldrarnas plånbok ska vara avgörande för huruvida barn lär sig simma eller inte. Därför vill vi införa avgiftsfri simskola för alla 6-åringar.

Simkunnigheten idag är ojämn och det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Många barn har dessutom för lite vattenvana när de kommer till skolan och då kan det vara svårt att uppnå målet simkunnighet inom ämnet idrott och hälsa.

Avgiftsfri simskola skapar tillfälle för rörelse, lek och samvaro, varför vi anser att det också är en viktig del av kommunernas folkhälsoarbete.

Vi vill att alla barn oavsett bakgrund och storlek på föräldrarnas plånbok ska få möjlighet att gå på simskola året då de börjar i förskoleklass.

facebook Twitter Email