Covid-19 kräver ett starkt samhälle – förslag till krispaket i Trosa kommun

Vi socialdemokrater ser med oro på samhällsutvecklingen i sviterna av den pandemi som drabbat världen. Inte bara vår folkhälsa är en utmaning, utan också ekonomin för såväl företag, privatpersoner och föreningar. Och Trosa kommun är på intet sätt opåverkat. Vi stödjer därför Trosa kommuns stödåtgärder för företagare och föreningar, men vill också se att privatpersoner kan få liknande lättnader om de drabbas ekonomiskt som en konsekvens av coronaviruset.
Magnus Johansson (S)

Det pågående virusutbrottet har betydande konsekvenser för svensk ekonomi och många har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Att försöka mildra de ekonomiska konsekvenserna av viruset är av största vikt, och regeringens krispaket för jobb och omställning är en viktigt åtgärd. Den styrande majoriteten i Trosa kommun har under den senaste veckan stöttat företag och föreningar med möjlighet till stödåtgärder som t ex möjlighet att få anstånd med fakturor utställda av Trosa kommun. Liknande åtgärder vill vi socialdemokrater att även drabbade kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av. Vi föreslår därför att kommuninvånare som drabbas ekonomiskt i sviterna av Covid-19 ska behandlas välvilligt.

Förslag:

Socialdemokraterna vill att kommunen ska underlätta för företag, föreningar och invånare som drabbas ekonomiskt i sviterna av Covid-19.

Om ett företag, en förening eller invånare får ekonomiska bekymmer på grund av Covid-19 skall denna kunna undantas från kommunala avgifter. Detta ska vara möjligt under perioden 20/3 till den 1/10 2020.
Kommunen ska också kunna avstå att skicka betalningskrav till invånare, föreningar och företag under perioden 20/3 till 1/10 2020.

Vårt föreslagna krispaket uppskattas kosta 2,5 miljoner under 2020, och vi vill uppdra åt den kommunala organisationen att återkomma till politiken om dessa pengar inte räcker.

Låt oss hjälpas åt att säkra varandras hälsa och ta hand om varandra!

Magnus Johansson (S)

facebook Twitter Email