Dags för ny översiktsplan!

Varje mandatperiod uppdaterar Trosa kommun sin översiktsplan för att ha en aktuell plan för framtiden. 2020 förväntas kommunfullmäktige anta en ny översiktsplan, vilken nu är ute på samråd. Tyck till du med!

Vi socialdemokrater i Trosa kommun kommer under januari anordna en studiecirkel där vi tillsammans skapar oss en bild av hur översiktsplanen är utformad. Vi välkomnar medlemmar att delta!

Första tillfället: 16 januari 2020

Läs mer om Översiktsplan 2020 här:

https://www.trosa.se/samhallsplanering/oversiktsplan-2020/

facebook Twitter Email