En socialdemokratisk regering gör skillnad i Trosa kommun!

I förra veckan presenterade statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Socialdemokraternas stora satsning på landsbygden, de sk Landsbygdsmiljarderna. Tanken med Landsbygdmiljarderna är att kompensera för den demografi och höga kostnader för välfärden som många landsbygdskommuner brottas med. Välfärden ska vara lika god oavsett om du bor i en storstad eller i en liten kommun där avstånden är stora, men det ska inte behöva vara liktydigt med att kommunalskatten är hög.

Det här valet är en folkomröstning om välfärden. Det gäller också välfärden i mindre kommuner med gles befolkning. Därför går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna; 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner. Det är viktigt för att hela Sverige ska stå starkt och ha en välfärd man kan lita på.

Förslaget berör 179 kommuner som alla har mindre än 30 000 invånare och Trosa är en av dessa kommuner.  Det tillsammans med satsningen på välfärden ger att Trosa kommun får 29 Mkr mer i generella statsbidrag om Socialdemokraterna får förtroendet att fortsätta regera. Tillskottet motsvarar för Trosa kommuns del hela 97 öre i kommunalskatt. Och möjliggör att vi kan satsa ännu mer på kommunens invånare!

En röst på Socialdemokraterna till riksdagen och kommunen innebär för Trosa kommuns invånare:

  • att 1060 familjer får en veckas extra ledigt – Familjeveckan
  • 29 miljoner kronor till Trosa kommun, för att stärka välfärden och klara av framtida investeringar
  • höjd pension för 1880 pensionärer
  • 400 fler anställda inom vården i Sörmland
  • fler ungdomsbostäder till en rimlig kostnad
  • större möjlighet till investeringar utan ökad låneskuld
  • fler platser på vård- och omsorgsboenden
  • fler lärare och lärarassistenter
  •  höjda löner för vårdpersonal
  •  sänkt kommunalskatt om 20 öre

Det känns oerhört roligt att kunna vara i den sitsen att kunna lova mer välfärd samtidigt som vi orkar med att sänka skatten med 20 öre. Socialdemokraterna lovar att göra dessa satsningar på välfärden och samtidigt sänka kommunalskatten om 20 öre när Trosa kommun får del av vår andel av Landsbygdsmiljarderna, säger Magnus Johansson, ordförande Socialdemokraterna i Trosa kommun.

Alla dessa nya satsningar förutsätter en socialdemokratisk ledd regering efter valet den 9 september som skjuter till dessa pengar till Trosa kommun.

Rösta på Socialdemokraterna den 9 september!
En socialdemokratisk ledd regering är garanten för en bättre välfärd i Trosa kommun.

facebook Twitter Email