Ett jämlikt föreningsliv i Trosa kommun

Alla invånare ska ges möjlighet till ett gott liv. Oavsett vem du är eller var i kommunen du är bosatt ska du leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Vi vill att alla ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och att Trosa kommun ska ge möjlighet till rekreation, träning och idrottande.

Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att idrotts- eller kulturutövanden inte blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriärer; alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Vi vill ta vara på nyfikenheten och lusten att skapa hos barn och unga. Möjligheterna för barn och unga i Trosa kommun att få skapa och utveckla sin kreativitet behöver fortsätta öka. Det är bra för individens utveckling men främjar också ett livslångt engagemang och förebygger sociala problem. Satsningar på kultur- och fritidsverksamhet är viktiga sociala investeringar men också en del i arbetet för att stärka folkhälsan i Trosa kommun.

Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och unga kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss att må bra. Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram.

Vår målsättning är att alla som bor i Trosa kommun ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur och idrott. Vi ska främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever här och lägga grunden till en kommun präglad av kreativitet, bildning och innovationskraft.

Socialdemokraterna vill:

 • Säkerställa ett jämställt och jämlikt föreningsbidrag
 • Att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
 • Att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
 • Att alla barn och unga får daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids
 • Att idrott för unga bygger på både lek och gemenskap men också möjlighet till elitsatsning
 • Inrätta fritidsbanker – möjlighet att låna fritidsutrustning
 • Göra Trosa kommun till en föregångskommun för barn och ungas kulturutövande genom att fortsätta bygga ut kulturskolan och andra verksamheter som ger barn och unga möjlighet att utvecklas i sitt skapande
 • Utveckla ett sportcentra i kommunen med en is/-mässhall
 • Bygga en inomhushall vid Tomtaklintskolan
 • Stödja spårdragning för MTB(cykel)
 • Stödja slalombacken
 • Bygga en parkour-bana
 • Utreda förutsättningarna för att starta en kommunal ridskola
 • Utveckla kulturgarantin så att alla skolelever får ta del av minst en professionell kulturaktivitet per läsår, såväl i förskola som grundskola
 • Fortsätta utveckla fritidsgårdar och föreningsdriven fritidsverksamhet så att alla unga i Trosa kommun har möjlighet att delta i högkvalitativ fritidsverksamhet som inspirerar till aktivitet och engagemang
facebook Twitter Email