EU-val 2019

Den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid. Nu måste vi alla ta ansvar för att det blir så också. Så den här gången ber vi dig inte bara att rösta, vi ber dig också att hjälpa till att övertyga andra att rösta. För om alla röstar så vinner alla på det.

I Europa står vi inför många utmaningar, allt från migration och klimatförändringar till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. Vår värld blir också allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Folkomröstningen om Brexit visade dessutom att EU inte är ett oåterkalleligt projekt. Hotet mot demokratin tycks öka, både i teorin och i praktiken, samtidigt som de flesta av oss tar den för given.

Vi har därför börjat föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande i EU-valet.

Läs mer här och bli volontär i valarbetet våren 2019:
denhärgångenröstarjag.eu

facebook Twitter Email