För en tryggare skola i Trosa kommun

Under vintern bad vi er invånare i Trosa kommun berätta vad ni tycker är viktigt. Nästan 70% höll skolan som högst. Bland annat vill ni se mindre klasser, tryggare studiemiljö och tidigare insatser för de elever som halkar efter. I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Klasserna måste bli mindre och personaltätheten öka. När vi investerar i skolan investerar vi i vår gemensamma framtid.

Trosa komun växer så att det knakar. Tillväxt är positivt för en liten kommun, men en snabbt ökande befolkning ställer ökade krav på vår gemensamma välfärd. Våra skolor har en fantastisk personal, men de behöver bli fler. Vi har också riktigt fina skolor, men de fylls på snabbare än vad den styrande alliansen verkar ha räknat med.

Vi socialdemokrater ser ett behov av att utöka antalet skolplatser och rekrytera fler skolledare och behöriga lärare. Men vi måste också kunna behålla den skickliga personal som vi redan har på våra skolor. Det ställer krav på kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Vi vill bland annat frigöra mer tid och ge bättre förutsättningar för behöriga lärare att undervisa och skapa ordning och reda i klassrummet, så att fler lär sig mer. Och så att lärarna får göra det som de utbildats och brinner för.

Arbetsmiljön i skolorna ska vara optimal för både personal och elever. Därför måste vi se till att bygga klassrum och skolmiljöer som ger dem utrymme att göra det de är där för- lära ut och lära sig.

Vi socialdemokrater vill att Trosa kommun ska ha skolor med höga resultat där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka. Trosa kommuns skolor ska vara de bästa ett modernt samhälle kan skapa!

facebook Twitter Email