Utskott

Här hittar du Socialdemokraternas representanter i Trosa kommuns utskott (under KS och nämnder) mandatperioden 2019-2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Magnus Johansson, vice ordförande
Sandra Karlsson, ersättare

Kommunstyrelsens ekoutskott
Magnus Johansson, ersättare

Kommunstyrelsens planutskott
Sandra Karlsson, vice ordförande
Magnus Johansson, ledamot

Humanistiska nämndens individ- och familjeutskott
Birgitta Danielsson, vice ordförande
Anders Lindblad, ersättare

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sandra Karlsson, vice ordförande
Olof Hjortronberger, ersättare

facebook Twitter Email