Covid-19 har kommit till Trosa kommuns särskilda boenden – Socialdemokraterna i Trosa

Covid-19 har kommit till Trosa kommuns särskilda boenden

Vård- och omsorgspersonal ska enligt lag ha arbetskläder. Det är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv. Men de saknar arbetsskor. Detta vill vi socialdemokrater ändra på!

Jag är övertygad om att öppenhet är det som på bästa sätt skapar förtroende om hur smittläget ser ut i Trosa kommun. Att vi har tillit i det läge som vi befinner oss i är av största vikt. Alla kommuninvånare ska skyddas både vad det gäller smitta men också gällande personuppgifter. Den personliga integriteten är viktig.

Att kommuninvånarna får god information är en självklarhet och jag ser nu efter den granskning som Sörmlands Nyheter har gjort att Trosa kommun har lagt ut smittläget på kommunens hemsida. Detta tycker jag är bra.

Men den 5/5 har vi fått de två första bekräftade fallen av Covid-19 inom våra särskilda boende i Trosa kommun.

Kommunen har ett stort ansvar att arbeta förebyggande för att minska smittspridningen och på så sätt skydda alla kommuninvånare och i synnerhet de personer som har hemtjänst eller bor på kommunens olika särskilda boenden. Kommunen har som arbetsgivare ansvaret för personalens säkerhet och här är det viktigt att personalen har den skyddsutrustning som krävs för arbetet. Där ingår även arbetsskor, som kan lämnas kvar på arbetsplatsen och kanske också bytas/desinficeras när personalen rör sig mellan olika avdelningar

Det är självklart att även skor skall ingå i arbetskläderna inom vård- och omsorgsyrken. Att det år 2020 skiljer mellan kvinnligt och manligt dominerade yrken är bara pinsamt.

Magnus Johansson (S)

Jag uppmanar moderaterna Daniel Portnoff, KSO och Helena Koch, ordf. vård och omsorgsnämnden att se till att de som jobbar i Corona- teamet får arbetsskor omgående och att ta fram en plan hur all vård- och omsorgspersonal får arbetsskor innan sommaren.

Vård- och omsorgspersonalen gör ett fantastiskt arbete i Trosa kommun. Nu tycker jag att de ska kunna lämna kvar alla arbetskläder på arbetet. Också skor såväl som virus.

Magnus Johansson (S),
oppositionsråd Trosa kommun

facebook Twitter Email