Ny ordförande i Trosa AK

På årsmötet den 16 mars valdes Lennart Tällö till ny ordförande för Trosa Arbetarekommun. Hans engagemang har framförallt synts i de senaste årens val då han engagerat och lett vårt valarbete som valledare, och han får nu förtroendet att leda partiet framåt.

För första gången någonsin hölls årsmötet i Trosa Arbetarekommun delvis digitalt, för att möjliggöra att så många som möjligt kunde delta. Något vi kommer få vänja oss allt mer vid i efterdyningarna av coronavirusets framfart, vilket trots allt kan ses som positivt då det ger mer flexibilitet för våra medlemmar att delta i våra aktiviteter.

Lennart Tällö (S)

På årsmötet skedde alltså en växling av ordförande för Trosa AK då Magnus Johansson avböjt omval. Klubban tas nu över av den av valberedningen föreslagna kandidaten Lennart Tällö, som fick årsmötets förtroendet att leda partiets utveckling framåt.

Om du vill veta vilka som sitter i vår styrelse 2020, klicka här.

facebook Twitter Email