Särskilt boendeplater – NU – Socialdemokraterna i Trosa

Särskilt boendeplater – NU

Läs vad vi socialdemokraterna i Trosa vill göra

Vi vill snabba på

Den 1 november 2021 stod 12 personer i kö för att få en biståndsbedömd plats på ett särskilt boende. Trosa kommun prognostiserar ett överskott om 49 miljoner i delårsbokslut. Socialdemokraterna tycker inte att detta är värdigt de som har byggt upp vårt samhälle att när de är som allra skörast inte får tillgång till den omsorg som de har rätt till.

I budgeten sätter vi 22 miljoner för att bygga nya platser

Socialdemokraterna föreslår Trosa kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra kommunstyrelsen 2 miljoner för att på alla tänkbara sätt snabba upp tillskapande av fler särskilt boendeplatser (SÄBO) i Trosa kommun – NU.

Flytta Socialkontoret omgående för att på så sätt forcera tillskapandet av 11 nya SÄBO platser. Sätt de allra skörastes situation i första rummet. Hitta en tillfällig lösning för socialkontoret fram tills inflyt kan ske i Industrigatan 8A.

Läs vår reviderade budget här för 2022

facebook Twitter Email