Socialdemokraterna vill bygga nytt reningsverk i Trosa

Redan 2010 var ett av våra vallöften att byta ut det gamla och miljömässigt bristfälliga reningsverket i Trosa mot ett nytt vid stadens våtmark. Alliansen å sin sida valde att drygt 30 Mkr på att lappa och laga detsamma samt bygga en överföringsledning mellan kommunens två reningsverk. Istället för att bygga ett nytt och modernt reningsverk som klarar framtidens utmaningar.

Nu går det däremot inte att lappa och balansera längre, då vi snabbt närmar oss maxtaket för belastningen av befintliga reningsverk. Byggandet av ett nytt reningsverk är tvunget.

Vi socialdemokrater välkomnar därmed byggandet av ett nytt reningsverk med preliminär byggstart 2020. Trosa kommun ska vara en ekokommun som lever upp till de miljökrav som ställs, inte minst för att värna om Östersjön. Vi tror att ett modernt och modulärt reningsverk som kan anpassas för befolkningsökningar och kommande miljökrav är att föredra.

Vi ser också fördelar med att flytta reningsverket från den attraktiva tomt som det nu huserar på i Trosa. Både för att vi tror att tomten lämpar sig bättre för bostäder, och för att en placering vid våtmarken har många fördelar. Inte minst miljömässigt.

Vi vill bygga ett reningsverk som:

 • Går att uppdatera efter miljökrav.
  Vi vet att miljökraven ökas i takt med att tekniken utvecklas, och Trosa kommun ska ligga i framkant i sitt miljöarbete. Inte minst för att skydda Östersjön. Läkemedel och mikroplaster ska inte släppas ut i vår natur.
 • Går att anpassa efter befolkningsmängden med rimliga investeringar.
  Det är du som invånare i Trosa kommun som genom din avgift för VA betalar kostnaden för reningsverket. Det måste ligga i vår ambition att hålla kostnaderna nere för våra invånare.
 • Kan ta emot slam från våra enskilda avlopp.
  Även här- vi måste värna om milljön med att slippa långa transporter och också hålla nere kostnaderna för våra invånare.
 • Lämnar en restprodukt som vi kan få betalt för hellre än betala för att bli av med.
  Dagens restprodukt är så oattraktiv för marknadens aktörer att vi knappt blir av med den.
 • Är belägen i närheten av våtmarken för ett kretsloppstänk utan långa ledningar som måste övervakas och underhållas.
facebook Twitter Email