Trygga anställningar ska vara självklart i offentliga upphandlingar

Om vi vill mena allvar med jämställdhetsarbetet måste vi arbeta för rättvisa pensioner och levnadsförhållanden mellan könen.

 

Varje år upphandlar Trosa kommunen varor och tjänster för miljonbelopp. Kommunen måste därför säkerställa att de gemensamma skattepengarna används på ett klokt sätt och att goda arbetsvillkor för de anställda upprätthålls, och likvärdig konkurrens råder mellan företagen, oavsett vem det är som driver verksamheten. Det är därför viktigt att kommunen ställer tydliga sociala och etiska krav i sina upphandlingar.

 

Vi anser att företag som vill leverera produkter och tjänster till Trosa kommun ska intyga att de är framställda under förhållanden som är förenliga med kommunens regler. Respekt för gällande kollektivavtal och den arbetsrättsliga lagstiftningen ska vara en självklar utgångspunkt för all upphandling.

 

”Tyvärr har inte Moderaterna och Daniel Portnoff ställt dessa krav i Trosa kommun. Detta är anledningen till att anställda behandlas under all kritik. Jag hoppas att detta blir tydligt att här finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna på ena sidan och Moderaterna på den andra sidan” säger Magnus Johansson, ordförande för Trosa Arbetarekommun.

 

Socialdemokraterna i Trosa vill:

  • Ställa krav på att de företag som anlitas har goda arbetsvillkor för sina anställda.
  • Utforma kommunens upphandling så att även små- och medelstora företag kan lägga anbud.
  • Ställa krav på heltid som norm, vid upphandlingar så att rätten till heltid kan gälla i all skattefinansierad verksamhet.
facebook Twitter Email