Valresultatet är fastställt

Valresultatet efter länsstyrelsens kontrollräkning vecka 38 för valet till Trosa kommunfullmäktige ser ut enligt ovan. Kontrollräkningen medförde inga förändringar av mandatfördelningen efter det preliminära valresultatet. Valresultatet innebär att Moderaterna med allianspartier bibehåller sina mandat oförändrat, Socialdemokraterna tappar ett mandat liksom Miljöpartiet. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökar med ett mandat vardera.

Vi socialdemokrater är såklart inte nöjda med att vi tappar ett mandat, men vill rikta ett stort tack till alla som valde att lägga sin röst på oss- tack!

Nu blickar vi framåt, sätter den nya organisationen för kommande mandatperiod och försöker driva en politik för Trosa kommuns bästa.

Nyfiken på valresultatet i detalj? Det kan du hitta här:

Röster

Valda och mandatfördelning i Trosa kommun

Personröster Trosa kommun

På vårt medlemsmöte den 15 oktober kl. 19.00 ska vi socialdemokrater fastställa vilka som ska representera oss i kommunens nämnder och styrelser.

Den nya fullmäktigeförsamlingen fastställs vid fullmäktigesammanträdet 7 november, då skiftet av kommunstyrelsens vice ordförande (oppositionsråd) också sker. De nya nämnderna tillträder 1 januari 2019.

facebook Twitter Email