Budget 2022 plan för -23-24 – Socialdemokraterna i Trosa

Budget 2022 plan för -23-24

35 miljoner mer för att säkra välfärden i Trosa kommun 2022Läs hela vår budget här

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2022
Betygslyft grundskolan, 5 Mkr
Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr
Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr
Arbetsskor vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,5 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr

Verksamhetsförändringar som överensstämmer med majoritetens förslag till budget 2022
Förskola, 2 Mkr
Elevpeng F-9, 2 Mkr
Resurscentrum, 1 Mkr
Skola (anslag), 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,2 Mkr
Totalförsvar, 0,5 Mkr
Administration, 2 Mkr
Ökade programvarukostnader (IT), 1 Mkr Kollektivtrafik,
Stensundsvägen, 1,5 Mkr Sydarkivera, 0,3 MKr
Räddningstjänst, 1 Mkr
Bevakning, 0,5 Mkr
Muddring, 1 Mkr (flytt från inv. budget) Fastighet, 2 Mkr
Gata/Park, 2 Mkr
Upphandlare, 0,8 Mkr Fler valdistrikt, 0,3 Mkr Arvodeshöjning, 0,3 Mkr
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar
2023 (1,3 Mkr)
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

facebook Twitter Email