Valprogram 2018 – Socialdemokraterna i Trosa

Valprogram 2018

Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen kommun. Därför vill vi investera i kommunens invånare.

Våra förskolor och skolor ska bidra till att varje elev blir sedd, och våra äldre ska få den omsorg de behöver. Vårt föreningsliv ska få förutsättningar för att bidra till att stärka gemenskapen. Alla kommunens invånare ska känna sig trygga och stolta över sin hemstad, och få möjlighet till större delaktighet i den demokratiska processen.

Tillväxt är en förutsättning för att Trosa kommun ska fortsätta att var den trygga och fridfulla plats som både vi invånare och tusentals besökare uppskattar. Det ger ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en välfärd och service av hög kvalité, som kan komma alla till del. Ung som gammal.
Men tillväxten måste ske med miljömässigt hållbarhetstänk och god framförhållning gällande bl.a välfärd och infrastruktur.

Allt för en bättre och tryggare Trosa kommun.

Valprogram Trosa 2018

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2018 (hela programmet)

facebook Twitter Email