Tre krav på regeringen! – Socialdemokraterna i Trosa

Tre krav på regeringen!

 1. En plan för hushållens ekonomi för att lindra effekterna av inflationen
  Hushållen behöver stöd för att klara de kraftigt stigande priserna på mat, räntekostnader och elräkningar. Elstödet räcker inte – och har riktats helt fel. Vanligt folk ska ha råd att sätta mat på bordet och betala räkningarna utan att gå från hus och hem. Regeringen behöver ta fram en plan för hur effekterna av inflationen ska kunna lindras och prisökningarna tryckas ned. Vi förutsätter här att regeringen genast kallar till sig aktörerna i livsmedelskedjan. Det är grundläggande att regeringen pratar med de aktörer som höjer priserna när vi är i en inflationsekonomi. Samma sak behöver göras med bankerna, regeringen behöver kalla till sig dem när hårt pressade hushåll kämpar med elräkningar, maträkningar och nu också stigande räntor. Vi kräver också att regeringen förlänger det höjda bostadstillägget för barnfamiljer som går ut vid halvårsskiftet.

 2. En plan för att säkra välfärden
  Det är inte bara hushållen som drabbas av kostnadsökningarna. Det gäller välfärden också. Sjukvården, skolan och omsorgen kan inte användas som krockkudde för att klara krisen. Genom ytterst begränsade resurser som regeringen skjuter till välfärden i budgeten för 2023 kommer många kommuner och regioner i praktiken att tvingas skära ner på grund av de ökade kostnaderna. Det kommer att innebära färre sjuksköterskor, färre lärare och sämre välfärd. Välfärden kan stå inför ett stålbad. Det är oacceptabelt. I tuffa tider behöver välfärden säkras. Så gjorde vi under coronapandemin. Så behöver man göra igen. Det var därför vi socialdemokrater i vår budgetmotion lade dubbelt så mycket i generella statsbidrag till välfärden än vad regeringen hade i sin budget för 2023.Regeringen måste återkomma med en plan för hur skolan, vården och omsorgen kan tryggas under lågkonjunkturen.

 3. En plan för jobben under lågkonjunkturen
  Lågkonjunkturen och de ökande kostnaderna pressar många företag och verksamheter. Varslen ökar i Sverige, samtidigt som regeringen minskar möjligheterna till omställning och utbildning genom att skära ner på arbetsmarknadsutbildningarna. Dessutom så sänker man ambitionerna för den gröna omställningen vilket kan skada nyindustraliseringen i vårt land. Jobb riskerar hamna i andra länder istället för Sverige.

  Regeringens slopande av investeringsstödet har bidragit till att bromsa upp byggandet. Nu behöver regeringen se till att byggsektorns nedgång blir begränsad och att investeringsviljan ute i kommunerna fortsatt kan vara stark.

  Regeringen behöver ta fram en plan för hur jobben kan skyddas i lågkonjunkturen och utbildningsmöjligheterna öka. Hur den gröna omställningen ska drivas på istället för att bromsas, och hur vi kan öka investeringsviljan i byggsektorn.

Inflationen

Inflationssiffror är högre än väntat. Den underliggande inflationen fortsätter att öka och prisuppgångarna syns brett i ekonomin. Matpriserna ökar snabbt. Det bekräftar den bild vi redan har av hur hårt pressade svenska hushåll är just nu.

Samtidigt finns flera tecken på avmattning av svensk ekonomi. Morgonens uppgifter om konkurser från tillväxtanalys visar att konkurserna fortsatt ligger på höga nivåer.[1] Det är en tidsfråga innan arbetslösheten börjar öka. Var är regeringens plan för att möta lågkonjunkturen? Var är konjunkturåtgärderna? Nu behövs politik som rustar Sverige starkare – vi behöver satsa på arbetsmarknadspolitik och utbildning så att de som blir arbetslösa får möjlighet att ställa om och så att livskraftiga svenska företag kan hitta rätt kompetens och fortsätta växa.

facebook Twitter Email