Vi socialdemokrater säger nej till marknadshyror!

Marknadshyror har ingenstans påvisat att bostadsköerna kortas. Tanken om en rörligare bostadsmarknad och effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet möjliggörs istället bäst genom att bygga mer.

Vi vill bygga fler hyresrätter med rimlig hyra, som vanligt folk har råd att bo i. Särskilt i Trosa kommun, där andelen hyresrätter är låg och kommunala bostadsbolaget TROBO har de högsta hyrorna bland allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. Vi har i Sverige fått igång produktionen av lägenheter med billigare hyra, förbättrat bostadsbidraget och höjt bostadstillägget så att fler ska ha råd att bo bra. Bland annat är de 88 nya hyresrätter som TROBO planerar att uppföra, möjliggjorda och subventionerade med statliga bidrag från den socialdemokratiska regeringen.

Nu vill vi fortsätta att satsa på fler billiga bostäder och investera i att rusta upp de hyresrätterna som har störst behov. Det är en bättre bostadspolitik än höjda hyror, utförsäljningar av allmännyttan och marknadsanpassning.

Den 9 september är valet ditt!

facebook Twitter Email