”Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika”

2017 anmäldes hela 100 000 narkotikabrott i Sverige, en ökning med 11% jämfört 2016. Trosa kommun är tyvärr inget undantag i denna statistik. 2017 anmäldes 182 narkotikabrott vilket är en ökning med nästan 63% jämfört förgående år, och fler narkotikabrott per invånare än t ex Södertälje kommun. Det är dags att samhället agerar.

Socialdemokraterna i Trosa kommun vill att vi gemensamt vässar vårt arbete mot narkotika. Samhället påverkas på många sätt av missbruk och det är mycket elände som följer i narkotikans spår. Dels för den enskilde och dess anhöriga, men också för samhället i stort. Inbrott och stölder ökar ofta som följdeffekter och gängbrottsligheten får sin näring av narkotikahandeln.

Varje vän, granne eller kommuninvånare som vi kan få att inte börja med narkotika sparar massor av mänskligt lidande men också pengar för kommunen på sikt. Resurser som vi kan kan lägga på annat.

Ett verktyg för att minska ungas bruk av narkotika kan vara att använda narkotikahundar. I det kommunala uppdraget arbetar skolan förebyggande för att barn och unga inte ska hamna i narkotikaverksamhet, och användandet av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare runtom i Sverige.

Därför vill vi att polisen bjuds in att göra insats med narkotikahund som brottsförebyggande verksamhet i Trosa kommuns högstadieskolor.

Vi föreslår att: 

  • högstadieskolor i Trosa kommun ska upprätta en drogpolicy där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler. 
  • elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.
  • sökningen ska ske under tider där elever inte vistas i skolan. 
  • sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. 
  • rektorerna på våra högstadium är skyldiga att ta detta initiativ minst en gång per termin.
facebook Twitter Email