Val 2022 – Valprogram – Socialdemokraterna i Trosa

Val 2022 – Valprogram

Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige

Socialdemokraterna i Trosa kommun går till val på ett offensivt program för förändring. I Trosa kommun ska vi vända på varenda sten för att få bort kriminaliteten och bryta segregationen. Den som söker status i samhället eller ekonomisk vinning genom brottsliga handlingar ska veta att vårt samhälle är starkare. Den som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv ska få konkret hjälp. Insatserna kring barn och ungdomar på glid ska sättas in tidigt och tydligt. En viktig förebyggande insats är fler vuxna i skolan.


Vi ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen. Världen ska gå från ett fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som hushåller med jordens resurser. Trosa kommun ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb.

Här är vårt valprogram 2022

facebook Twitter Email