Kommunstyrelsen

Följande sitter för Socialdemokraterna mandatperioden 2019-2022:

Magnus Johansson, 2:e vice ordförande och oppositionsråd

Sandra Karlsson, ledamot

Anders Lindblad, ersättare

Annika Lundström, ersättare

Birgitta Danielsson, ersättare

facebook Twitter Email