Budget 2023 plan för -24-25 – Socialdemokraterna i Trosa

Budget 2023 plan för -24-25

38 miljoner mer för att säkra välfärden

i Trosa kommun 2023Läs hela vår budget här

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2023
Fler Särskiltboendeplatser 3 Mkr

Betygslyft grundskolan, 5 Mkr
Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr
Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr
Arbetsskor vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,5 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr

Verksamhetsförändringar som överensstämmer med majoritetens förslag till budget 2023

Förskola, 2 Mkr
Elevpeng F-9, 2 Mkr
Resurscentrum, 1 Mkr Skola (anslag), 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,2 Mkr
Totalförsvar, 0,5 Mkr,
Administration, 2 Mkr,
Ökade programvarukostnader (IT), 1 Mkr
Kollektivtrafik, Stensundsvägen, 1,5 Mkr,
Sydarkivera, 0,3 MKr,
Räddningstjänst, 1 Mkr
Bevakning, 0,5 Mkr
Muddring, 1 Mkr(flytt från inv. budget)
Fastighet, 2 Mkr
Gata/Park, 2 Mkr
Upphandlare, 0,8 Mkr
Fler valdistrikt, 0,3 Mkr,
Arvodeshöjning, 0,3 Mkr,
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

facebook Twitter Email