Nämnder

Följande politiker representerar Socialdemokraterna i Trosa kommuns nämnder mandatperioden 2019-2022:

Humanistiska nämnden
Birgitta Danielsson, 2:e vice ordförande
Kjell G Johansson, ledamot
Pia Eriksson, ledamot
Stina Sundfeldt, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Lennart Tällö, 2:e vice ordförande
Kerstin Alksäter, ledamot
Solweig Jansson, ersättare
Mehei Lala, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Sandra Karlsson, 2:e vice ordförande
Olof Hjortronberger, ledamot
Sam Dandemar, ersättare
Kerstin Alksäter, ersättare

Teknik- och servicenämnden
Anders Lindblad, 2:e vice ordförande
Karin Bråth, ledamot
Ari Heikkilä, ledamot
Pia Jonsson, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Annika Lundström, 2:e vice ordförande
Inger Lager, ledamot
Jonas Serngard, ledamot
Fredrik Karlsson, ersättare
Kristian Lindström, Ersättare

Krisledningsnämnden
Magnus Johansson, vice ordförande
Sandra Karlsson, ersättare

Miljönnämnden
Lise-Lotte Jacobsson, ersättare

Valnämnden
Christer Påhlsson, vice ordförande

facebook Twitter Email