Knäck kostnadsutvecklingen inom VA området – Socialdemokraterna i Trosa

Knäck kostnadsutvecklingen inom VA området

Socialdemokraternas förslag i sammanfattning

Socialdemokraterna har gjort ett alternativt förslag till höjning av vatten- och avloppstaxa i Trosa kommun, efter att taxan redan höjts med 65% från den 1 januari 2023. Här är de viktigaste punkterna i Socialdemokraternas förslag:

 • Ingen övervinst, det är olagligt:
  Vi planerar inte för ett överskott på 11% år 2026.
  Vi föreslår en höjning med 6,8% Vatten- och avloppstaxa.
 • Besparingar:
  Stora besparingar under 2024, totalt 5 miljoner kronor. Kostnadsökningarna måste minska eftersom den rörliga delen ökade med 16% under 2023, medan inflationen (KPIF) var 6,05%.
 • Kostnadskontroll:
  Kostnadsökningarna ska följa inflationsmålet på 2%, inte 5% som Moderaterna föreslår. År 2032 minskar kostnaderna med 22 miljoner i förhållande till framskrivet förslag.
 • Använda kommunens pengar:
  Vi vill använda 15 miljoner kronor från Trosa kommuns balansräkning för att täcka den höga avskrivningskostnaden från investeringar gjorda 2022 i Trosa reningsverket. Det är inte avgiftskollektivets fel att denna avskrivningskostnad uppstår 2024. Det är ett politiskt val av Moderaterna.
 • Energilösningar:
  Vi föreslår smartare energilösningar och deltagande i balansmarknaden med frekvensreserver (FRR och FCR) för bättre energiekonomi.
 • Underhållsplan:
  Vi föreslår att Trosa kommun ska upprätta en långsiktig underhållsplan under 2024 som uppdateras årligen och sträcker sig minst 10 år framåt.
  Detta saknas idag för Trosa kommuns vatten- och avloppssystem.

Socialdemokraternas förslag fokuserar på att sänka kostnaderna och förbättra långsiktig planering och energieffektivitet.

Förslaget i siffror

facebook Twitter Email