Kommunfullmäktige

Våra förtroendevalda i kommunfullmäktige mandatperioden 2019-2022:

Sandra Karlsson, ledamot

Magnus Johansson, ledamot

Tommy Setzman, ledamot

Birgitta Danielsson, ålderspresident och ledamot

Anders Lindblad, ledamot

Lise-Lotte Jacobsson, ledamot

Sam Dandemar, 2:e vice ordförande

Annika Lundström, ledamot

Kjell G Johansson, ersättare

Kerstin Alksäter, ersättare

Christer Påhlsson, ersättare

Stina Sundfeldt, ersättare

facebook Twitter Email