Kulturen i Trosa församling är viktig, Socialdemokraterna vill utveckla den! – Socialdemokraterna i Trosa

Kulturen i Trosa församling är viktig, Socialdemokraterna vill utveckla den!

Socialdemokraterna i Trosa församling vill att kulturverksamheten i Trosa församling ska vara bra och livskraftig. Körerna och de konserter  som kyrkan arrangerar är viktiga . Därför har vi som tidigare föreslagit att 1,2 miljoner ska satsas på denna verksamhet även kommande år.

Kulturverksamheten har varit viktiga och innan pandemin hade vi en fantastisk verksamhet i Trosa församling. Den ska vi värna och utveckla, när vi åter kan träffas bortom restriktionerna men anledning av Covid-19 pandemin.

Det har förekommit diskussioner i sociala medier och i pressen om att kulturverksamheten är hotad i Trosa församling.

Socialdemokraterna kan tydligt klargöra att vi inte kommer att medverka till att dra ned på kultur verksamheten inom Trosa församling.

Den kulturskatt i form av arkitektur, konst, musik och historisk kontinuitet som ryms inom Svenska kyrkans kulturarv fyller en viktig funktion för hela samhället. Svenska kyrkans kulturarv är hela Sveriges kulturarv.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Socialdemokraterna ser Svenska kyrkans öppenhet som grundläggande och

  • vill främja Svenska kyrkans kulturinsatser och säkra att staten även fortsättningsvis bidrar till vårt gemensamma kulturarv.
  • vill främja Svenska kyrkans samverkan inom civilsamhället.
  • vill främja Svenska kyrkans samverkan med kommuner och regioner genom insatser inom det diakonala området.
  • tar avstånd från krafter som vill begränsa Svenska kyrkans verksamhet till de mest trogna gudstjänstbesökarna.

Lennart Tällö                            
Ordförande i Socialdemokraterna i Trosa Kommun

Petra Lindqvist
Socialdemokraternas första namn på valsedeln i det kommande kyrkovalet i september 2021

Annika Lundström
Socialdemokraternas nuvarande gruppledare i Trosa församling

facebook Twitter Email