Nu är det dags för handling – Socialdemokraterna i Trosa

Nu är det dags för handling

Trosa kommun ska investera 291 miljoner under 2020. Detta är en mycket stor investeringssumma för Trosa kommun. Sätt fart på upphandlingarna nu. Pengar finns, nu handlar det om vilja.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar det lokala näringslivet mycket hårt. Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet kommer att överleva eller hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har regeringen på nationell nivå presenterat flera krispaket. Nu är det dags att vi agerar på lokal nivå.

I bokslutet för 2018 flyttade Alliansen närmare 40 miljoner ur investeringsbudgeten till 2019. I bokslutet för 2019 överfördes 90 miljoner till 2020. Detta visar tydligt att Alliansens styrning av investeringsprojekten i Trosa kommun inte fungerar.

Detta innebär att Trosa kommun ska investera 291 miljoner under 2020. Detta är en mycket stor investeringssumma för Trosa kommun. Sätt fart på upphandlingarna nu. Pengar finns, nu handlar det om vilja.

Socialdemokraterna vill att beslutade investeringsmedel så snabbt som möjligt kommer i arbete i Trosas lokala näringsliv. Alliansen kan inte fortsätta att skjuta på planerade investeringsprojekt. Medlen behövs nu för att stötta det lokala näringslivet. För att säkerställa detta kräver Socialdemokraterna därför:

·      Att Alliansen slutar skjuta beslutade investeringsprojekt på framtiden och istället genomför dem snarast.

·      Att kommunstyrelsen får en månatlig detaljerad projektredovisning med samtliga pågående och framtida investeringsprojekt för att kunna säkerställa att planerade och beslutade investeringar verkligen genomförs.

I det läge som Sverige och Trosas näringsliv befinner sig i vill jag inte se en enda krona kvar av investeringsmedlen när 2020 är slut. Planeringen är gjord, besluten är tagna, nu är det handling som gäller.

Magnus Johansson (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email