VÅRT VALLÖFTE #4 – Socialdemokraterna i Trosa

VÅRT VALLÖFTE #4

Färdiga industritomter ska finnas för nyetableringar av företag. Planerade, klara med vatten/avlopp, fiber och el.

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel småföretag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.
Sveriges företag behöver ligga i världstoppen för digitaliseringen för att stärka sin konkurrenskraft. Därför behöver konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer stärkas så att Trosa kommun blir en sådan miljö. Vi har ett unikt läge och en attraktiv plats i huvudstadsregionen genom närheten till både Skavsta och Stockholm. Det finns stora möjligheter för näringsliv, fler bostäder och fler arbetstillfällen att växa fram i vår kommun. Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för företag att växa och etableras här.

  • Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande.
  • Främja entreprenörskap och företagande.
  • Utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher.
  • Färdiga industritomter ska finnas för nyetableringar av företag. Planerade, klara med vatten/avlopp, fiber och el.
  • Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Trosa kommun.
facebook Twitter Email