Använd munskydd inom äldreomsorgen för att skydda våra äldre – Socialdemokraterna i Trosa

Använd munskydd inom äldreomsorgen för att skydda våra äldre

Efter gårdagens besked om att Folkhälsomyndigheten öppnar för användandet av munskydd och/eller visir inom äldreomsorgen anser vi att Trosa kommun ska lägga till denna åtgärd snarast. Detta för att skydda våra äldre bättre än vi gjort hittills.

I tisdags fick vi de första Covid-19 fallen på våra särskilda boende. Vi har haft nästan två månader på oss att planera och utbilda personal, vilket Trosa kommun också har gjort. Ända står vi nu med facit att smittan finns bland våra sköraste invånare. Folkhälsomyndigheten öppnar nu upp för att användandet av munskydd/visir på särskilda boenden kan vara ett bra skydd som en extra åtgärd utöver de grundläggande hygienrutinerna.

Med detta som bakgrund anser vi att personalen inom äldreomsorgen snarast ska börja använda munskydd/visir. I första hand på våra särskilda boenden, men också inom hemtjänsten. Vi vill se att kommunen å det snaraste säkerställer personalens utbildning i att använda munskydd på ett korrekt och säkert sätt, liksom tillgången till denna typ av skyddsutrustning.

Jag föreslog detta igår. Jag vet att vårt moderata kommunalråd Daniel Portnoff lutar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gör vi socialdemokrater också, och vi vill se att smittskyddet skärps ytterligare.

Ta nu chansen att ta det säkra före det osäkra och låt Trosa kommun vara en föregångare. Se till att personalen inom äldreomsorgen använder munskydd som en extra åtgärd.

Magnus Johansson (S) oppositionsråd

facebook Twitter Email