Budget för 2021 – Trosa kommun från S – Socialdemokraterna i Trosa

Budget för 2021 – Trosa kommun från S

Vår budet för Trosa kommun i sammandrag. Betygslyft Vagnhärad, kvalitetslyft förskolan, barnomsorg på helger, tak över huvudet garanti, arbetsskor till vårdpersonal, sommar jobb till ungdomar och gratis kollektivtrafik inom Trosa kommun. De viktigast satsningar i vårt budgetförslag för 2021.

Betygslyft Vagnhärad
– Innebär att vi ställer 5 miljoner till förfogande för Humanistiska nämnden, barn och utbildning, att användas för att långsiktigt höja betygen i Hedebyskolans upptagningsområde. Vi tänker oss att resurserna ska kunna användas från förskolan till årskurs 9. Vi litar till rektorer, barnskötare, förskollärare och lärare. Se till att sätt in resurser där de ger långsiktigt bäst resultat. Vi vill att Trosa kommun ska, allt enligt skollagen arbeta kompensatoriskt. Dessutom vill vi höja skolpengen med 2 miljoner

Kvalitetslyft förskolan
– Vi är en pendlingskommun, vilket innebär att barnen är långa dagar på förskolan, Det i sin tur innebär att personalen blir utspridd över dagen av naturliga skäl. Detta gör att vi i vår kommun blir känsligare för störningar i verksamheten. Därför behöver vi anställa utvecklings förskollärare som finns på förskolorna för att arbeta med utveckling men också agera vikarier när så behövs.

Barnomsorg på helger
– Vi vill att kommunen erbjuder barnomsorg mellan lördag 08:00 till måndag 06:00. Detta för att en personer som jobbar inom handeln, industrin eller vår egen organisation ska ha tillgång till barnomsorg. Även på helgen!

Tak över huvudet garanti
– Socialdemokraterna vill att det ska finnas en ”tak överhuvudet garanti” i Trosa kommun.

Arbetsskor till vårdpersonal
– Socialdemokraterna vill att all vård personal ska ha tillgång till arbetsskor.

Sommar jobb till ungdomar
– Socialdemokraterna föreslår att vi satsar på våra ungdomar för att hjälpa dem att få ett kontaktnät på arbetsmarknaden.

Gratis kollektivtrafik inom Trosa kommun
– Vi vill också satsa på att göra kollektivtrafiken gratis inom kommunen. Det står i fast lagd kurs för Trosa kommun att vi ska arbeta för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Det gör vi med detta förslag. Dessutom underlättar vi för kommuninvånarna att förflytta sig.

Här kan du läsa hela vårt förslag till budget

facebook Twitter Email