VÅRT VALLÖFTE #3 – Socialdemokraterna i Trosa

VÅRT VALLÖFTE #3

Anställa fler vuxna i skolan.

Att elever mår bra är viktigt i sig, men är dessutom en förutsättning för att de ska kunna lyckas i sin kunskapsutveckling. Alla vuxna i skolan är viktiga i arbetet med att skapa trygghet, vilket i sin tur förbättrar skolresultaten. Om pedagogerna ska kunna fokusera på elevernas välmående och kunskapsutveckling är det därför viktigt att det finns tillräckligt med personal i skolan. De elever som har särskilda behov ska få hjälp och stöd för att klara kunskapskraven i respektive årskurs. Pedagoger ska till exempel inte ha så mycket undervisningstid och administrativa sysslor att de inte hinner med att se och stötta eleverna under skoldagen. Vi tror att en ökad satsning på elevhälsan och antalet vuxna i skolan är de viktigaste pusselbitarna för att minska den psykiska ohälsan och förbättra skolresultaten bland Trosa kommuns elever.

facebook Twitter Email