Det ska vara enkelt att utbilda sig genom hela livet – även i Trosa

Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

– Eftersom vi har ett lokalt vallöfte om att vi vill utveckla ett lärcentrum och regeringen i budgetpropositionen för 2018 vill avsätta pengar till kommunerna för det, så tyckte vi att det var ett bra läge att aktualisera frågan. Vi vill möta medborgarnas krav, säger Ann-sofie Soleby-Eriksson (S).

I SCB’s medborgarundersökning 2017 uttrycker Trosa kommuns invånare mindre nöjda med möjligheterna till vidareutbildning, trots närheten till t ex Södertälje, Flemingsberg och Linköping. Vi socialdemokrater föreslår därför att ett lärcentrum ska inrättas i Trosa kommun, för att öka tillgängligheten till vidare studier.
Motionen lämnades in till kommunfullmäktige den 5 mars 2018 och undertecknades av Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S).

Ett lärcentrum har varit ett lokalt vallöfte och frågan aktualiserades då regeringen i budgetpropositionen 2018 föreslår en satsning för att möjliggöra en utveckling och etablering av lärcentrum i kommunerna.

Vi tror att ett lärcentrum där kommunen tillsammans med näringsliv, Stensunds folkhögskola, yrkeshögskolor och universitet erbjuder lokaler och stöd för lärande på hemorten, kan vara en nyckel för att ge fler möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesbana.  Så skapar vi de bästa av förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

 

Läs mer:
Vuxenutbildning

Yrkesutbildning

Folkhögskola

Högskola

facebook Twitter Email