Magnus Johansson – Sida 2 – Socialdemokraterna i Trosa

Tre krav på regeringen!

Inflationen Inflationssiffror är högre än väntat. Den underliggande inflationen fortsätter att öka och prisuppgångarna syns brett i ekonomin. Matpriserna ökar snabbt. Det bekräftar den bild vi redan har av hur…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #6

Starta ett energibolag i kommunal regi – sol och vindenergi till kommuninvånarna.

Målet ska vara att vi ska producera lika mycket energi i Trosa kommun som vi tillsammans förbrukar. Överskottet ska gå tillbaka till kommunen och finansiera vår kommunala verksamhet. Vi vill…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #5

Förskolas personal ska ha tillgång till kostnadsfria arbetskläder, kläder efter väder.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är arbetsmarknaden långt ifrån jämställd. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #4

Färdiga industritomter ska finnas för nyetableringar av företag. Planerade, klara med vatten/avlopp, fiber och el.

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel småföretag…

Läs mer

VÅRT VALLÖFTE #3

Anställa fler vuxna i skolan.

Att elever mår bra är viktigt i sig, men är dessutom en förutsättning för att de ska kunna lyckas i sin kunskapsutveckling. Alla vuxna i skolan är viktiga i arbetet med…

Läs mer
facebook Twitter Email