Ministerbesök i Vagnhärad

Vi bjuder in till ett öppet möte med Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister i Vagnhärad den 7 mars. Kom och prata hållbar energiomställning och trygghet!

Öppet möte: Onsdag 7 mars kl 13:30.

Finska föreningen / Lånesta gård
Lånestavägen
610 70 Vagnhärad

Vi bjuder på lättare förtäring.

 

Ibrahim Baylan var tidigare skolminister och under perioden 2009-2011 partisekreterare för Socialdemokraterna.
2014 blev han energiminister och sedan regeringsombildningen 2016 har han ett utvidgat uppdrag som samordningsminister. Som samordningsminister är uppdraget att koordinera frågor mellan departementen, och en av de viktigaste uppgifterna är att samordna insatser för integration, mot segregation.

Något som medierna kallat ”Sveriges svåraste jobb”.

I juni 2016 antog regeringen ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation för perioden 2017-2025. Reformprogrammet syftar till att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Reformprogrammet fokuserar på följande områden:

  • bekämpa brottsligheten,
  • minska långtidsarbetslösheten,
  • lyfta skolorna och elevernas resultat,
  • stärka samhällsservicen och minska boendesegregationen, samt
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället.
facebook Twitter Email