Visar alla poster med taggen:Skyddskläder

Covid-19 har kommit till Trosa kommuns särskilda boenden

Vård- och omsorgspersonal ska enligt lag ha arbetskläder. Det är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv. Men de saknar arbetsskor. Detta vill vi socialdemokrater ändra på!

Jag är övertygad om att öppenhet är det som på bästa sätt skapar förtroende om hur smittläget ser ut i Trosa kommun. Att vi har tillit i det läge som vi befinner oss i är av största vikt. Alla kommuninvånare ska skyddas både vad det gäller smitta men också gällande personuppgifter. Den personliga integriteten är…

Läs mer
facebook Twitter Email