Översiktsplan 2020

Socialdemokraternas synpunkter på förslag till översiktsplan 2020

Förslaget på Översiktplan för Trosa kommun 2020 var fram till den 28 februari ute på samråd, och alla kommunens medborgare uppmuntrades att komma in med synpunkter. Som politiskt parti har vi deltagit i beredningen av förslaget, men har såklart egna synpunkter på det som nu presenterats.

Överlag är vi nöjda med förslaget, men skulle t ex vilja se en minskad exploateringstakt kring Trosa tätort och mer fokus på att utveckla Vagnhärad, särskilt inför byggnationen av Ostlänken.

Läs mer

Dags för ny översiktsplan!

Varje mandatperiod uppdaterar Trosa kommun sin översiktsplan för att ha en aktuell plan för framtiden. 2020 förväntas kommunfullmäktige anta en ny översiktsplan, vilken nu är ute på samråd. Tyck till du med!

Vi välkomnar såväl nuvarande som nya medlemmar att delta i arbetet med att formulera hur vi vill att Trosa kommun ska utvecklas.

Läs mer
facebook Twitter Email